cada d a welsh meeting template
play

Cada Da - Welsh Meeting Template Social Language Learning Program - - PowerPoint PPT Presentation

Web Meeting SET UP Cada Da - Welsh Meeting Template Social Language Learning Program - Template - Monday - Dydd Llun July 11 - UTC 15:30 [Wales 4:30pm, Argentina 12:30pm, Eastern US 11:30am] Launch Meeting and Countdown Time Zone Converter


 1. Web Meeting SET UP Cada Día - Welsh Meeting Template Social Language Learning Program - Template - Monday - Dydd Llun July 11 - UTC 15:30 [Wales 4:30pm, Argentina 12:30pm, Eastern US 11:30am] Launch Meeting and Countdown Time Zone Converter Technical Facilitator - Start Meeting Set-Up

 2. Web Meeting SET UP Participant Confirmations and Assignments Role Name Email Assignment Activity Host Facilitator: Christine mcsorleychristine8@gmail.com Complete Complete Assist. Facilitator: Robert robert.jones.schenectady@gmail.com Complete Complete Song/Cerddoriaeth/Cân: Complete Complete Dictionary/Geiriadur: Joe joemarenghi@gmail.com Pending Pending Story-News/Stori Miguel Hernández miguelcortesh@hotmail.com Pending Pending newyddion: Sgwrs/Conversation Amalia Potoy teacheramalia28@gmail.com Pending Pending Verbs/Berfau: Miguel Hernández miguelcortesh@hotmail.com In process Pending Travels/Teithiau'r: Amalia Potoy teacheramalia28@gmail.com In process Pending Family/Teulu: In process Pending

 3. Web Meeting SET UP Meeting Checklist Host Facilitator Technical Facilitator Confirm all participants Set up Anymeeting ❏ ❏ Confirm all presentations Invite confirmed participants as ❏ ❏ Create Duolingo Question Google slides Presenters in Anymeeting (After ❏ Post Duolingo Question slides and link to previous meeting) ❏ meeting in all social media channels Open meeting 30 minutes before start ❏ [FB, G+, Twitter, Pinterest, YouTube, etc.] Download slides from Google as PDF ❏ Upload slides to Anymeeting ❏ Assistant Facilitator Open slides ❏ Confirm Host and Assistant join the ❏ Help Host Facilitator ❏ meeting. Monitor and provide support. Watch chat messages during meeting ❏ Create Welsh Quote Google Slide ❏ Post Welsh Quote slide and link to ❏ meeting in all social media channels

 4. Web Meeting SET UP Social Media Strategy 1. Create Welsh Question from Duolingo and put into slide deck. 2. Create Welsh Quote in Welsh and English (with photo) put in slide deck. 3. Post Question image - on FB, G+ Twitter, Pinterest & Instagram (Day Before) 4. Post Quotation one hour before each meeting, link to meeting schedule. 5. Link images to Web Meeting Page http://CadaDiaWelsh.com/launch 6. “Talk up” meetings with link to meeting schedule with contacts. 7. Encourage others to “try it” and join the online course 8. Use hashtag: #CadaDiaWelsh

 5. Arhoswch os gwelwch yn dda - Please Stand-By Cada Día Welsh Web Meeting

 6. Croeso - Welcome Type: Robert Christine Assistant Facilitator Host Facilitator “Helo” (Hello)

 7. Join and Participate Duolingo CDW Facebook CDW Google+ CDW Canvas CDW Class Post your activities to Social Media #CadaDiaWelsh A wnaethoch chi ymuno? Which site did you join? Duolingo - FB - G+ - Online Class?

 8. Share with your friends & family Let others know you are studying Welsh! Share in Social Media! Say: “Rwy'n astudio Cymraeg” Helper Text: I am studying Welsh Post a message to your friends and family! #CadaDiaWelsh

 9. We want you to participate Post your activities in Cada Día Welsh Share your activities Online Class or on with us in a live Facebook / Google meeting. Plus Rhannwch eich gweithgareddau Postiwch eich gweithgareddau Hoffen ni i chi gymryd rhan

 10. Connect and Participate Meetings are recorded You may use the telephone option Listen and Type Speak and Present

 11. CDW New Times Mondays - 15:30 UTC Wales 4:30 pm | Argentina 12:30 pm | Eastern Time 11:30 am ● Wednesdays - 15:30 UTC Wales 4:30 pm | Argentina 12:30 pm | Eastern Time 11:30 am ● Thursdays - 13:00 UTC ● Wales 2:00 pm | Argentina 10:00 am | Eastern Time 9:00 am All meetings are recorded

 12. Before we begin We will help you understand how to participate Cymraeg = Welsh (This is helper text)

 13. Here’s how to participate: If you are a beginner, type: “Dwi’n gallu gwrando” - I can listen. If you are intermediate, type “Dwi’n gallu darllen.” I can read. If you are advanced... “Dw i’n gallu ysgrifennu stori i'w rhannu.” I can write a story to share.

 14. Allwch chi wirfoddoli? Can you volunteer? Type a short response in the chat window if you are willing to participate. Get involved. We will help you. Volunteer for an upcoming Christine Cada Día Welsh Live Session Host Facilitator Type: Gallaf (I can.)

 15. Do you understand? ✓ If you don’t understand, type: – “yn arafach” (slower) – “Dwi ddim yn deall” Don’t speak English. Try to think and speak only in (I don’t understand) Welsh for the session. – “Helpwch fi” (Help me) Type: Dw i'n deall (I understand)

 16. Cada Día - Welsh Dysgu iaith yn gymdeithasol - am awr, siaradwch Cymraeg yn unig. Gwrandewch. Gwyliwch a dysgwch. Social language learning - For one hour, speak only Welsh. Listen. Watch and Learn. No more English! Cada Dia - Social Language Learning Project

 17. Practice each day Join the DuoLingo Group Duolingo Ymadroddion Sawl diwrnod ydych chi wedi ymarfer ar Duolingo? How many days have you practiced on Duolingo? Duolingo Group https://www.duolingo.com/o/gxcxhk

 18. Allwch chi ateb hyn? “Ffermwr ydych chi?” A B C Can you answer this? https://www.duolingo.com/o/gxcxhk

 19. Allwch chi ateb hyn? “Ffermwr ydych chi?” A B C Can you answer this? https://www.duolingo.com/o/gxcxhk

 20. Gwrando a meddwl “Actor dw i. ” A B C Listen and think... https://www.duolingo.com/o/gxcxhk

 21. Gwrando a meddwl “Actor dw i. ” A B C Listen and think... https://www.duolingo.com/o/gxcxhk

 22. Croeso i Cada Día Welsh Welcome to Cada Día Welsh Robert Christine Type: Assistant Facilitator Host Facilitator “Helo” (Hello)

 23. Sut ‘dyn ni’n mynd i ddysgu? How are we going to learn? Ceisiwch ddeall. Gwrandewch. Meddyliwch. Gofynnwch Cwestiynau. Gwnewch eich gwaith cartref bob dydd. Try to understand. Listen. Think. Ask Questions. Do your homework each day. Don’t speak English!

 24. Myfyrwyr heddiw yw: Our students for today are: Robert Christine Assistant Facilitator Host Facilitator Miguel Joe Amalia Dywedwch "helo" i’ch ffrindiau - Say “hello” to your friends.

 25. Sut wyt ti? How are you? Ysgrifennwch yn y sgwrs: “Dwi’n iawn.” “Dwi wedi blino.” “Dwi’n hapus.” Sut wyt ti? Type in Welsh: I am fine. Or I am tired. Or I am happy. How are you?

 26. Rwy'n gwrando ar Yr wyf yn chwarae gêm Es i ginio gyda ffrindiau. gerddoriaeth. gyda ffrindiau. I listened to music. I played a game with a friend. I went to dinner with friends. Beth wnaethoch chi ei wneud dros y penwythnos hwn? What did you do this weekend? Type in Welsh: Rwy'n gwrando ar gerddoriaeth.

 27. Adolygu’r daflen a gwirfoddoli i rannu gweithgaredd. (Review the handout and volunteer to share an activity.) Mae gen i'r daflen. Does gen i ddim taflen. --I have the handout. --I don't have the handout. Social Language Learning Activities

 28. Cada Dia Welsh-Weithgareddaus

 29. Pa weithgareddau ydych chi wedi eu gwneud? Pa weithgareddau ydych chi wedi eu gwneud? What activities have you done?

 30. Cân i rannu (A song to share...) Cyfarwyddiadau : Darganfyddwch gân yn y Gymraeg ar YouTube. Darganfyddwch cyfieithiad o eiriau’r gân.Gwrandewch a cheisiwch deall y gân, trwy ddarllen y geiriau Cymraeg a’r cyfieithiad. Yna rhannwch y gân gydag eraill gan ddefnyddio'r hashnod #CadaDiaWelsh. Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau llawn Instructions: Find a song in Welsh on YouTube. Find the lyrics and a translation. Listen to the song and try to understand the song, by reading the Welsh words and the translation. Then share the song with others #CadaDiaWelsh. Listen to the complete instructions Instructions - Cyfarwyddiadau

 31. Croeso, Miguel. Dwedwch Helo wrth Miguel pawb. Pa gân y byddwch yn rhannu gyda ni? Miguel Welcome, Miguel . Everyone say Hello to Miguel. What song will you share with us? I will share the song: "Sospan Fach" Byddaf yn rhannu'r gân: "Sospan Fach" Listen to the song: YouTube: [https://youtu.be/0_aM4Ar73j0 ]

 32. Sosban fach Little Saucepan Mae bys Meri-Ann wedi brifo, Mary-Ann has hurt her finger, A Dafydd y gwas ddim yn iach. And David the servant is not well. The baby in the cradle is crying, Mae'r baban yn y crud yn crio, And the cat has scratched little Johnny. A'r gath wedi sgrapo Joni bach. A little saucepan is boiling on the fire, Sosban fach yn berwi ar y tân, A big saucepan is boiling on the floor, Sosban fawr yn berwi ar y llawr, And the cat has scratched little Johnny. A'r gath wedi sgrapo Joni bach. Little Dai the soldier, Dai bach y sowldiwr, Little Dai the soldier, Dai bach y sowldiwr, Little Dai the soldier, Dai bach y sowldiwr, And his shirt tail is hanging out. A gwt ei grys e mas. Listen to the song: YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=8ICXrhPSxIM

 33. Diolch yn fawr iawn Miguel. Gwaith da. Diolch i chi am rannu eich cân. Croeso. Miguel Thank you very much Miguel. Good work. Thank you for sharing your song. You are welcome. Listen to the song: YouTube: [https://youtu.be/0_aM4Ar73j0 ]

 34. Oeddech chi'n ei hoffi? Oes gennych chi hoff gân? Type: “Oeddwn, roedd i’n ei hoffi.” Robert (Yes, I liked it.) Christine Assistant Facilitator Host Facilitator Did you like it?

Recommend


More recommend